Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kerteminde Radikale Venstre

Læserbrev vedrørende kystsikring.

Kystsikring
Skal vi have kystsikring i Kerteminde kommune? Ja, det synes De radikale er en rigtig god idé, og det stemte vi ja til på økonomiudvalgsmødet tirsdag. Derimod kan vi ikke stemme ja til er at sætte projektet i gang på et uoplyst grundlag. Der er flere gode grunde til at slå koldt vand i blodet og afvente forskellige igangværende tiltag. Vi bør fx afvente Kystdirektoratets vejledning i forbindelse med kystsikring, der lige nu er under udarbejdelse. Vi bør afvente en ny partsdelingsmodel, der forhåbentlig bliver udarbejdet i samarbejde med sluselauget, og vi bør ikke mindst få afklaring på hvor langt man er på nationalt plan i forbindelse med en eventuel statslig finansiering af kystsikring, inden vi går ud og pålægger lodsejerne at finansiere hele projektet.
Kertemindes sluseprojekt har hentet inspiration i Venedig. Hvad er så mere oplagt end at indhente oplysninger og erfaring fra sluseprojektet i Venedig? Det appellerede De radikale til på tirsdagens møde, men fik blandt andet det svar, at oplysningerne ikke var tilgængelige. En hurtig googlen på internettet viser imidlertid, at der eksisterer tilgængelige oplysninger - ikke kun på italienske, men også på danske hjemmesider. Man kan fx finde oplysninger om, at sluseportene i Venedig har vist sig at være for små. Allerede for år tilbage har forskellige eksperter og forskere været på banen for at påpege problemet og finde nye løsninger, men de er blevet bremset af en massiv lobbyisme omkring sluseprojektet. En suspekt lobbyvirksomhed, som har medvirket til, at sluseprojektet blev 3½ gang så dyrt som forventet.
På italienske hjemmesider, kan man læse, at bekymrede eksperter gennem årene har ytret sig, og på et tidspunkt bad Tilsynet for offentlige arbejder om en gennemgang af slusernes komponenter og af deres tilstand. Ministeriet for infrastruktur bestilte derfor en rapport af eksperten Gian Mario Paolucci, der er professor i ingeniørvidenskab og docent i metallurgi ved Padovas universitet. Det fremgår med al ønskelig tydelighed af Paoluccis rapport, at der er mange vigtige hensyn at tage i forbindelse med en slusemodel, som skal holde i 100 år (det skal Kerteminde-slusen også). Det fremgår også, at man har truffet nogle meget uheldige valg i Venedig i forhold til fx maling og stål. Hængslerne på sluseklapperne er visse steder i højrisiko for at gå i stykker og dermed forhindre slusen i at virke, og professoren udtaler i den 9 sider lange rapport fra oktober 2016, at man kun kan håbe på, at en ekstraordinær og meget omkostningstung vedligeholdelse kan forhindre, at det går helt galt. Visse steder er det reelt for sent at gøre noget.
Der har været mange gode ingeniørkræfter og velrenommerede konsortier sat ind i forbindelse med sluseprojektet i Venedig, og alligevel lader det til, at der er noget, der er gået helt galt. Lad os dog lære af det og indhente de nødvendige oplysninger, inden vi kaster os ud i projektet.

Sanne Stemann Knudsen
Byådsmedlem for De radikale